Home » Service van Zeelandia » Voedingsinformatie » Informatie over fipronil

Informatie over fipronil

donker meergranen.png
Zeelandia heeft een document opgesteld over koolhydraten en suikers in brood.

Brood is een bron van koolhydraten. Maar wat zijn koolhydraten precies? En betekent dit dat brood ook suiker bevat? De termen koolhydraten en suiker worden vaak door elkaar gebruikt, maar hebben niet dezelfde betekenis. Alle suikers zijn koolhydraten, maar niet alle koolhydraten zijn suikers.
Als je dit interessant vindt, vul dan onderstaande gegevens in zodat je het document kunt downloaden.

Wat is fipronil?

Fipronil is een middel tegen bloedluis. Dit middel mag niet worden gebruikt in de voedselketen. Het gebruik van fipronil is echter aangetroffen in de pluimveesector in Nederland.

Wat heeft NVWA gedaan?

NVWA heeft een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van fipronil in de pluimveesector. Op basis daarvan zijn tientallen bedrijven geblokkeerd. Van de geblokkeerde bedrijven zijn eieren bemonsterd en analyses uitgevoerd. 

Wat heeft Zeelandia gedaan?

Alle leveranciers van eipoeders zijn benaderd. Op basis van informatie van onze leveranciers verklaart Zeelandia dat de hoeveelheid fipronil in onze producten beneden de norm van 0.005 mg/kg ligt. Daarnaast worden analyses op fipronil ingezet bij laboratoria. Zeelandia wordt door haar leveranciers op de hoogte gehouden.

Wat betekent dit voor u?

Zeelandia houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Op basis van de informatie van de leveranciers van eipoeder heeft Zeelandia een verklaring opgesteld voor haar producten met daarin eipoeders. Deze kunt u opvragen bij de afdeling productinformatie, productinformatie@zeelandia.nl. Vooralsnog is er geen reden tot zorg.

Zierikzee, 11/08/2017

Document acties

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie