TrendZ

Wat is TrendZ?

TrendZ.

Onze visie voor de vitrine van morgen

Een blik in de toekomst? Zeelandia kijkt graag vooruit, nieuwsgierig en ongeduldig als we zijn. Met alle kennis en kennissen die we hebben presenteren we de aanstaande trends in TrendZ.
 

Aanwijzer aubergine.png

"Had ik maar een glazen bol" horen we ondernemers wel eens zeggen. Die hebben we bij Zeelandia ook niet. Maar we weten beslist welke trends er binnenkort op ons af gaan komen. Dat beetje voorkennis halen we uit food- en smaakrapporten en analyses. Zo kunnen we redelijk voorspellen wat er over een half jaar in de hippe vitrines ligt. Waarschijnlijk is dat 90% van wat er nu ook al in ligt maar juist met die 10% kun je het verschil maken. Volg TrendZ. via de site en via onze socials! De visie voor je vitrine van morgen vind je hier. Een (bak)blik op de toekomst.

 

 

 

TrendZ. Food for Thought

Voor trends laten wij ons inspireren, hiermee spelen we in op actuele consumentenbehoeften en maatschappelijke thema’s gericht op food. We blijven inspireren, innoveren en onszelf herontdekken zodat we relevant en vooral interessant zijn én blijven voor de consument.

Trendpiramide

Om inzicht te krijgen in hoe trends zijn ontstaan, hoe ze werken en hoe lang ze van invloed zijn maken we gebruik van de trendpiramide. De trendpiramide is verdeeld in vier niveaus namelijk: de markt, food, consumenten en maatschappelijke trends.

De trendniveaus zijn van elkaar afhankelijk en hebben een verhouding met elkaar. Zo is bijvoorbeeld de maatschappelijke trend de basis voor een consumententrend. Je signaleert hiermee niet alleen de samenhang maar op deze manier kunnen we ook trends op sector af zien komen of de trend juist stimuleren / toepassen in de sector.

piramide.jpg

Consumenten & food trends

In TrendZ ligt de focus voornamelijk op consumenten en food trends omdat deze trends het meest actueel zijn, of worden, in onze sector. Dat maakt de relevantie en de toepasbaarheid van deze trends voor de bakkerij groot en daarnaast sluiten we zeer goed aan op ontwikkelingen van het consumentengedrag.

Consumenten trends
Hoe veranderen trends het consumentengedrag? Welke effect heeft dit op de keuzes van de consument en zijn deze effecten blijvend of tijdelijk. Allemaal factoren waar we naar kijken als het gaat om consumententrends.

Bij consumenten trends kijken we onder andere naar ontwikkelingen op het gebied van:

  • Interesses & drijfveren
  • Consumentengedrag en - vertrouwen
  • Bestedingspatroon en aankoopgedrag
  • Eetmomenten

Food trends

Wat zien we op het gebied van voeding? We kijken naar innovaties en ontwikkelingen in de gehele breedte van de foodsector, zowel nationaal als internationaal.

Food trends op het gebied van:

  • Nutritionele waarden
  • Duurzaamheid
  • Ingrediënten
  • Smaken en smaakcombinaties
  • Vormen & texturen

Wat je kan verwachten van TrendZ.

Vanuit TrendZ. nemen we je mee in onze visie voor de vitrine van morgen. We delen kennis en inzichten, we inspireren je met unieke thema’s en producten en we zorgen er samen met jou voor dat we relevant én interessant zijn en blijven voor de consument

 

Klik direct door naar:

Wat is TrendZ?