Disclaimer Disclaimer

Disclaimer

Nederlands

De informatie in e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Het is wettelijk niet toegestaan om deze informatie openbaar te maken. Wanneer een ander persoon dan de geadresseerde een e-mailbericht ontvangt of op andere wijze de beschikking daarover krijgt, is het deze persoon niet toegestaan om de informatie uit het e-mailbericht te verspreiden, openbaar te maken of te vermenigvuldigen. Als u niet de werkelijk geadresseerde bent, verzoeken wij u de afzender daarvan direct op de hoogte te brengen en het originele e-mailbericht (en alle bijlagen) volledig te verwijderen. Zeelandia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor incorrecte of onvolledige transmissie of vertraagde ontvangst van e-mailberichten. 

English

The information contained in e-mail communication is solely intended for the person/legal person to whom it has been sent, and as it may contain information of a personal or confidential nature, it may not be made public by virtue of law, regulations or agreement. If someone other than the intended recipient should receive or come into possession of e-mail communication, he/she will not be entitled to read, disseminate, disclose or duplicate it. If you are not the intended recipient, you are requested to inform the sender of this e-mail message of this immediately, and to destroy the original e-mail communication. Zeelandia does not accept any liability for incorrect and incomplete transmission or delayed receipt of e-mails.