Duurzaamheid_1580x395.jpg

MVO

Bij Zeelandia erkennen we maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) als een cruciaal fundament en uitgangspunt voor de duurzame toekomst van ons bedrijf, onze omgeving en het milieu. 

Als familiebedrijf met sterke wortels in de gemeenschap waarin we actief zijn, hebben we altijd een sterk verantwoordelijkheidsgevoel gehad voor onze mensen, onze leveranciers, onze klanten en onze natuurlijke omgeving. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is sterk verankerd in onze waarden en bedrijfspraktijken. Het is onze ambitie om de dialoog met klanten, consumenten, leveranciers, medewerkers en andere betrokkenen te initiëren en verder te intensiveren over hoe Zeelandia haar rol op dit gebied kan spelen. Op basis van uitgebreid onderzoek hebben we vier MVO-gebieden geïdentificeerd waarop we denken dat we de meest betekenisvolle impact kunnen hebben: 1) Beter voor mensen/consumenten veilige en gezonde producten, 2) Beter voor werknemers gezondheid, veiligheid en professionele groei, 3) Beter voor de maatschappij waar we wonen en werken. 4) Beter voor de planeet: schone energie, geen afval en verantwoord inkopenGroene_stroom_1580x395.jpg

Groene stroom.

Zeelandia bundelt krachten met Zeeuwind voor een groenere toekomst.

Voor wie in Zeeland woont is het geen verrassing: er staat veel wind. Dus waarom er geen gebruik van maken! Als onderdeel van ons MVO-programma en gericht op de Clean Energy-initiatieven, heeft Zeelandia Nederland een contract getekend met Zeeuwind, een lokale coöperatie die windmolens en zonnestroominstallaties bouwt en exploiteert. Alle stroom die onze productielocatie in Nederland verbruikt, is sinds januari 2021 groen. Hierdoor groeit het percentage groene energie dat we wereldwijd gebruiken van 28% naar meer dan 50%!

 

Met deze stap willen we bijdragen aan de transitie naar duurzame energie en CO2-neutraal worden. We willen niet zomaar CO2-credits kopen om onze stroom te vergroenen, maar actief aansluiten bij bedrijven die de totale capaciteit van hernieuwbare energie vergroten. Onze samenwerking met Zeeuwind omvat het openen van ons dashboard om ons realtime elektriciteitsverbruik te zien en het matchen van ons verbruik met de beschikbare windenergievoorziening.