<strong>Over ons.</strong> <strong>Over ons.</strong>

Over ons.

Zeelandia.

Koninklijke Zeelandia Groep b.v. is een zelfstandige internationale producent van ingrediënten voor brood- en banketbakkerijen. De hoofdvestiging is in Zierikzee, waar ongeveer 430 medewerkers werkzaam zijn. In totaal (internationaal) werken bij Zeelandia ruim 3000 mensen.Historie.

In 1900 legde Herman Johan Doeleman (1884-1948) de grondslag voor het bedrijf met het product "beschuitgelei", een hulpmiddel voor het bakken van luchtige, brosse beschuit. Het recept was voor een luttel bedrag gekocht van een bakker in Maassluis. HJD, jongste zoon van een Zierikzeese bakker begon de fabricage in de keuken van zijn moeder. Hij was een gedreven koopman, die vanaf het begin alle aandacht had voor de behoeften van de bakkerij. De door hem toegepaste verkoop- en reclamemethodieken waren voor die tijd revolutionair. Zo begon hij onmiddellijk aan alle hem bekende bakkers brieven te schrijven om zijn waren aan te prijzen en startte hij in 1925 de uitgave van een eigen tijdschrift voor de bakkerij "De Klok" geheten, een uitgave die vandaag de dag nog altijd 2 x per jaar verschijnt onder diezelfde naam. Al vrij snel werd het assortiment uitgebreid met producten voor de broodverbetering en in de dertiger jaren verscheen het eerste 'moderne 'broodverbetermiddel op de markt: Zea, een op nieuwe technieken gebaseerde vetemulsie. In 1935 volgde het product Carlo, een water in olie emulsie, ontwikkeld voor het invetten van bakplaten en - vormen. Carlo vormt tot op de dag van vandaag de ruggengraat van de productgroep lossingsmiddelen en wordt naar meer dan 50 landen geëxporteerd. In de tweede wereldoorlog en tijdens de watersnoodramp van 1953 vormden ernstige tegenslagen in de ontwikkeling. Toch werd al snel na de watersnoodramp (1965) het eerste gebouw op het industrieterrein in de Zuidhoek in gebruik genomen. Nu benut Zeelandia daar een terrein van ca. 8 hectare met een bebouwd oppervlak van zo'n 35.000 vierkante meter. Ook de export werd ter hand genomen met als eerste in 1923 de aanstelling van een importeur in België. Direct na de oorlog volgden er exportactiviteiten naar nog enige andere Europese landen. In de zeventiger jaren werd de export veel planmatiger ter hand genomen, met als gevolg een snelle groei in het buitenland.


Zeelandia over de grens.

Als Nederlands familiebedrijf draagt Zeelandia de principes van gezonde Hollandse ondernemerschap tot ver over de grenzen uit. In circa 100 landen werken bakkers met producten van Zeelandia. In Europa worden de Zeelandia producten merendeels verkocht via dochterondernemingen en joint ventures. Buiten Europa ook via distributeurs en agenten. Adressen en contactpersonen van onze buitenlandse vestigingen vind je via onderstaande link