Actueel

Leveringen

De oorlog in Oekraïne raakt ons diep.

Met grote bezorgdheid en droefheid zien we hoe de situatie zich in korte tijd ontwikkelt tot een humanitaire crisis ​​voor de inwoners van de Oekraïne. Wij geloven dat vrede en democratie het hoogste goed is voor mensen en gemeenschappen om te kunnen gedijen.

Onze steun gaat in de eerste plaats uit naar de veiligheid van onze Zeelandia-collega’s en hun families in Oekraïne. Zeelandia steunt het Oekraïense volk dat door deze humanitaire crisis getroffen is.

Sinds 1900 levert Zeelandia aan bakkers wereldwijd ingrediënten voor het maken van brood en banket. Het veiligstellen van leveringen aan onze klanten voor het welzijn van mensen overal ter wereld, dat is waar wij voor staan.

Het nakomen van onze contractuele verplichtingen met betrekking tot de levering van onze producten aan onze klanten heeft onze prioriteit. Wij werken met een portfolio van langlopende contracten met leveranciers over de hele wereld om de beschikbaarheid van ingrediënten en grondstoffen te waarborgen.

Desondanks verwachten we dat de oorlog impact zal hebben op de beschikbaarheid en prijzen van grondstoffen, zoals zaden, oliehoudende producten en andere granen. Op dit moment zien we in Europa geen direct risico ten aanzien van aanvoer en productie, maar nadelige effecten vanaf het derde en vierde kwartaal van dit jaar kunnen niet worden uitgesloten.

Wij monitoren voortdurend welke effecten de oorlog op onze markten heeft. De spreiding van onze groepsbedrijven en fabrieken is gunstig als het gaat om het voortzetten van de levering van onze producten.

We hebben noodplannen opgesteld en wanneer de situatie gevolgen voor jou als klant heeft, nemen wij contact op om samen een oplossing te vinden.

Wij blijven de situatie in Oekraïne en de impact daarvan op de voet volgen.


Zierikzee, 4 maart 2022

Robrecht De Baets
Managing Director

Leveringen