Actueel

Verklaring inzake ethyleenoxide

Verklaring Inzake Ethyleenoxide

Voor wie het betreft


Zeelandia H.J. Doeleman is op de hoogte van de meldingen die momenteel gerapporteerd worden over de niet-toegestane stof ethyleenoxide (ETO) gevonden in sesam(zaad), als inmiddels ook in andere ingrediënten, afkomstig uit India. Deze andere ingrediënten betreffen voornamelijk specerijen (bijv. kurkuma en gember).

ETO is een stof die gebruikt wordt bij de productie van verschillende chemicaliën. Het wordt ook wel gebruikt als ontsmettingsmiddel in bepaalde landbouwproducten en als sterilisatiemiddel voor medische apparatuur en medische hulpmiddelen. Zoals bepaald door EU Verordening (EG) nr. 396/2005, is er een maximumresidugehalte (MRL) vastgesteld voor ETO in diverse ingrediënten/producten. Deze MRL is afhankelijk van het type ingrediënt/product en ligt voor ETO tussen de 0.1 en 0.02 mg/kg.

Sesamzaad
Al het door Zeelandia H.J. Doeleman geleverde, bewerkte en momenteel in gebruik zijnde sesamzaad (incl. afgeleide producten hiervan) is afkomstig uit andere landen dan India. Daarbij accepteert Zeelandia H.J. Doeleman per 01/dec/2020 voor elk land van herkomst en leverancier enkel leveringen van sesamzaad en afgeleide producten hiervan, die vergezeld zijn van een bijbehorend analysecertificaat met hierop resultaten voor ETO (positive release systeem).

Overige ingrediënten
Zeelandia H.J. Doeleman staat in nauw en actief contact met alle leveranciers van met name kruiden, specerijen, zaden en pitten om het mogelijke risico van ETO in deze ingrediënten te verifiëren. Bij alle betreffende leveranciers van deze overige ingrediënten is bevestigd dat de herkomst niet uit India is en/of zijn verklaringen en certificaten afgegeven. Daarbij wordt door Zeelandia H.J. Doeleman op basis van risico analyse middels steekproeven de aanwezigheid van ETO gemonitord en/of worden op regelmatige basis analysecertificaten opgevraagd bij onze leveranciers.

Conclusie
Op dit moment hebben wij geen enkele aanwijzingen dat sesamzaad (incl. afgeleide producten hiervan) en/of andere ingrediënten in gebruik bij Zeelandia H.J. Doeleman besmet zouden kunnen zijn met ETO. Uiteraard zal Zeelandia H.J. Doeleman verdere ontwikkelingen naar ETO in diverse ingrediënten nauwlettend volgen.

Indien hier aanleiding toe is zal Zeelandia H.J. Doeleman je zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van nieuwe en relevante ontwikkelingen.

Zierikzee, 19 maart 2021

Verklaring inzake ethyleenoxide