Kwaliteit en wetgeving

Instructie etikettering in 3-stappenplannen

Instructie etikettering (ingrediëntendeclaratie, voedingswaarde, allergenen)

 

  

 *) Sinds 14 februari 2000 moet in bepaalde gevallen voor ingrediënten of groepen ingrediënten de hoeveelheid op de verpakking worden vermeld:

  1. indien het betreffende ingrediënt voorkomt in de productnaam (suikerbrood: percentage suiker) of door de verbruiker met de verkoopbenaming wordt geassocieerd (gevulde speculaas: percentage spijs).
  2. indien het ingrediënt als woord, beeld of grafische voorstelling wordt vermeld op de verpakking (met echte boter)
  3. indien het betreffende ingrediënt van wezenlijk belang is om het product te karakteriseren (marsepein: percentage amandelen).

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden in de productinformatie verordening (1169/2011/EU), artikel 22.

 **) De belangrijkste wijzigingen uit de productinformatie verordening (1169/2011/EU) staan vermeld op onze website 

 ***) De wettelijk te declareren allergenen zijn opgenomen in de productinformatie verordening (1169/2011/EU), bijlage 2.

 ****) m.u.v. ingrediënten die één of meerdere allergenen bevatten

 Disclaimer & Copyright
Dit document is een initiatief van Zeelandia en is uitsluitend bedoeld als serviceverlening en ter algemene informatie. Indien er sprake is van enig uitleg of advies, heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of het advies niet gericht op een specifieke situatie of probleem. Zeelandia aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik van dit document. Niets van dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Zeelandia Iedereen die dit document leest en/of gebruikt wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde. Voor vragen over dit document kunt u contact opnemen met Zeelandia.