Kwaliteit en wetgeving

Biologische producten

Hoe zit het ook alweer precies?

Wat is Biologisch?

Producten van de biologische landbouw kunnen als primaire landbouwproducten op de consumentenmarkt komen (aardappelen, groente) maar ook als verwerkte producten zoals brood en melk. Om een product "biologisch" te mogen noemen moet de productie ervan aan wettelijke regels (wetgeving en toezicht) voldoen. De naleving van die regels wordt gecontroleerd door een daartoe aangewezen instantie. In Nederland is dat de stichting Skal.

Wetgeving & toezicht

Voor biologische productiemethoden is er de EU-verordening EEG nr. 834/2007 en de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen Verordening EEG nr. 889/2008. Hierin zijn de regels vastgelegd waaraan biologische productiemethoden moeten voldoen. Iedere lidstaat van de EU moet zich minimaal aan deze regels houden, maar is vrij om aanvullende eisen te stellen voor producenten in eigen land. Het toezicht op de naleving van de regels wordt door iedere lidstaat afzonderlijk geregeld. In Nederland is de stichting Skal daarvoor aangewezen.

Biologisch brood: samenstelling

Een biologisch product dient minimaal 95% biologische agrarische ingrediënten te bestaan. Naast agrarische ingrediënten kan er gebruik worden gemaakt van enkele toegestane additieven of hulpstoffen. Vanaf 7 november 2016 mogen alleen biologische plantaardige oliën en biologische plantaardige was als plaatsmeermiddel, losmiddel of anti-schuimmiddel worden gebruikt. Het betreft verordening EU/673/2016. Dit is een wijziging op verordening EU 834/2007 en verordening 889/2008.

In biologisch brood is als emulgator uitsluitend biologische lecithine toegestaan. Enzymen kunnen worden toegepast mits ze niet afkomstig zijn van genetisch gemodificeerde micro-organismen. Gist gebruikt voor de productie van biologisch brood mag niet genetisch gemodificeerd zijn. Omdat gist een micro-organisme is en geen landbouwproduct kan het als zodanig geen keurmerk hebben. Broodzout, verrijkt met jodium, mag gebruikt worden. Zout heeft geen keurmerk.

Biologisch brood: productie

Om biologisch brood te kunnen bakken moet de productiemethode in de bakkerij gecertificeerd zijn. Om gecertificeerd te kunnen worden moet voldaan worden aan regels voor het gescheiden houden van biologische en niet-biologische producten. Er moet gebruik gemaakt worden van meel of bloem en broodverbetermiddelen, of van broodmixen, van biologische oorsprong met een Biologisch certificaat. Certificatie gebeurt door Skal.

Biologisch brood moet voorzien zijn van een EU-logo op de verpakking, of, bij onverpakt brood, van een EKO-ouwel. Om met biologische productie te kunnen beginnen moet altijd eerst contact worden opgenomen met Skal. Voordat de productiemethode gecertificeerd is mogen geen biologische producten worden gemaakt die als zodanig in de handel worden gebracht.

Biologische bakkerijproducten anders dan brood.

Naast biologisch brood kunnen ook andere biologische bakkerijproducten worden gemaakt. In principe gelden er dezelfde regels als voor biologisch brood, zowel voor de ingrediënten als voor de productiewijze. Veel banketproducten zijn meer complex van samenstelling dan brood waardoor het moeilijker kan zijn om aan de eisen van biologische productie te kunnen voldoen.

Biologische producten van Zeelandia

Zeelandia ondersteunt de wens van de consument en de overheid om de biologische landbouw te laten groeien. Daarom zijn in het assortiment van Zeelandia biologische broodverbetermiddelen en broodmixen opgenomen. Ook is er een assortiment biologische banketproducten waaronder amandelspijs.

Al deze producten zijn gecertificeerd door Skal zodat ze zondermeer toegepast kunnen worden in biologische bakkerijproducten. Met behulp van de Bio-producten van Zeelandia kunnen biologische producten van uitstekende kwaliteit worden gerealiseerd.
Uiteraard geldt altijd de voorwaarde dat de productieplaats (de bakkerij) en de gebakken producten gecertificeerd moeten zijn.

Biologische producten