Kwaliteit en wetgeving

Onze certificaten

Kwaliteit en productveiligheid zijn op alle niveaus geïntegreerd in onze organisatie.

kwaliteit en productveiligheid

Op het gebied van Kwaliteit & Productveiligheid beschikt Zeelandia over alle benodigde certificaten. Kwaliteit en productveiligheid zijn op alle niveaus geïntegreerd in het beleid en organisatie van Zeelandia. Dit beleid wordt jaarlijks geëvalueerd, bijgesteld en vastgelegd in concrete doelstellingen en actieplannen, die gericht zijn op het continu verhogen van de klanttevredenheid. Voor vragen over onze certificaten, kun je contact opnemen via productinformatie@zeelandia.nl

 

Riskplaza-audit+ certificaat

Riskplaza was een initiatief vanuit de bakkerijketen, met de gedachte om met name de kleine bakkers te ontlasten. De overheid, het toenmalige VWA, gaf waarschuwingen en zelfs boetes aan bakkers omdat zij de grondstoffen niet controleerden op voedselveiligheidsrisico's, , terwijl dit een wettelijke verplichting is. Er was dus grote behoefte aan meer informatie over mogelijke gevaren van ingrediënten en maatregelen om deze gevaren te beheersen. Deze informatie is uiteindelijke verzameld in Riskplaza.

 

De overheid heeft weleens gezegd dat je je toeleverancier niet op z'n mooie blauwe ogen mag geloven maar zelf een verificatie, zeg controle, moet uitvoeren op de binnenkomende grondstoffen. De frequentie van dit controleren hangt af van de hoogte van het risico. Het maakte volgens de overheid niet uit of de toeleverancier nu ISO-, HACCP-, of BRC gecertificeerd was er moest een vorm van controle op de voedselveiligheidsrisico's worden uitgevoerd.

Met het Riskplaza certificaat is deze verplichting komen te vervallen voor afnemers van Riskplaza gecertificeerde bedrijven. De overheid, als ook diverse (branche)organisaties heeft deelgenomen aan het tot stand komen van deze norm. De grote winst is er voor de bakker. Als de bakker producten afneemt van een Riskplaza gecertificeerd bedrijf dan is er geen controle meer verplicht i.r.t. grondstofgevaren.

Risk Plaza is gebouwd door een team van deskundigen. (overheid, wetenschappers, branche en certificeerders) Zij hebben alle voedselveiligheidsgevaren voor de bakkerijwereld in kaart gebracht en in een tabel aangegeven welke gevaren voor welke ingrediënten relevant zijn.

Voor Zeelandia betreft dit 41 grondstofgevaren, gekoppeld aan 68 verschillende ingrediënten. Afgezet tegen het assortiment van Zeelandia betekent dit dat er voor >17.500 combinaties van ingrediënten en grondstofgevaren een risico analyse wordt uitgevoerd. Tijdens de jaarlijkse Riskplaza-audit+ tonen wij aan dat we deze grondstofgevaren beheerst hebben om u te kunnen garanderen dat de producten die wij leveren voedselveilig zijn en dat u geen verificatie (controle) meer hierop hoeft uit te voeren.

 

Klik hier om het Risk Plaza Versie 4.1 certificaat als PDF te downloaden.

 

 

FSSC 22000 certificaat

FSSC 22000 (Food Safety Certification System) is een internationaal erkende voedselveiligheidsnorm die op basis van het Global Food Safety Initiative (GFSI) wordt gebenchmarkt. FSSC 22000 is gebaseerd op de algemeen erkende Food Management System-standaard ISO 22000, het voor de industrie relevante Pre-Requisite Program (PRP; basisvoorwaarden programma) en aanvullende eisen die door de FSSC worden opgelegd. De standaard bestaat uit vier onderdelen: 

  • Eisen aan het voedselveiligheid managementsysteem
  • Eisen aan certificerende instellingen
  • Eisen aan accrediterende instellingen
  • Eisen aan stakeholders

Tijdens de jaarlijkse FSSC 22000 audit toont Zeelandia aan dat er wordt voldaan aan alle normen en eisen die gesteld worden voor de verschillende onderdelen

 

Klik hier om het FSSC 22000 certificaat als PDF te downloaden.

Onze certificaten