Kwaliteit en wetgeving

Onze certificaten

Voedselveiligheid zit in de genen van al onze medewerkers, in alle lagen van de organisatie. Het voedselveiligheid managementsysteem is volledig geïntegreerd in het totale (kwaliteits)managementsysteem van de organisatie.

Voedselveiligheid en kwaliteit

Op het gebied van kwaliteit en voedselveiligheid beschikt Zeelandia over alle benodigde certificaten. Voedselveiligheid en kwaliteit zijn op alle niveaus geïntegreerd in het totale (kwaliteits)managementsysteem van de organisatie. Het zit in de genen van al onze medewerkers! Het totale (kwaliteits)managementsysteem wordt jaarlijks geëvalueerd, bijgesteld en vastgelegd in concrete doelstellingen en actieplannen die gericht zijn op continu verbeteren.

FSSC 22000 certificaat

FSSC (Food Safety Certification System) 22000 is een internationaal- en GFSI (Global Food Safety Initiative) erkend certificatieschema voor de voedingsmiddelenindustrie en vindt zijn oorsprong in voedselveiligheid. De FSSC 22000 norm bestaat uit drie onderdelen met hierin de vereisten voor bedrijven om het FSSC 22000 certificaat te behalen. Het doel is het effectief managen van de voedselveiligheid verantwoordelijkheden van een bedrijf.

Versie 6 van de norm (april 2023) bestaat uit drie onderdelen: 

  • De norm ISO 22000:2018
    • Vereisten waaraan alle organisaties in de voedingssector moeten voldoen, voornamelijk op gebied van management en organisatie.
  • Basisvoorwaardenprogramma
    • Eisen omtrent voedselveiligheidszaken, zodat je producten veilig kunt produceren. Denk aan bouwkundige eisen, inkoopeisen en schoonmaakeisen.
  • FSSC 22000 specifieke eisen
    • GFSI-eisen, zoals productintegriteit, food defense, allergenenmanagement, inkoop, labelling, voedselfraude en food safety culture.

Tijdens de jaarlijkse FSSC 22000 audit toont Zeelandia aan dat er wordt voldaan aan alle normen en vereisten die gesteld worden voor de verschillende onderdelen.

 FSSC 22000 certificaat als PDF downloaden


Riskplaza-audit+ certificaat

Met het Riskplaza-audit+ certificaat wordt aangetoond dat alle gereguleerde voedselveiligheidsgevaren van grondstoffen aantoonbaar worden beheerst. Het Riskplaza certificatieschema maakt gebruik van het reeds aanwezige voedselveiligheidscertificaat, voor Zeelandia is dit het FSSC 22000 certificaat, en stelt aanvullende eisen ten aanzien van de inkoop van grondstoffen en handelsartikelen. Samen met het FSSC 22000 certificaat geeft het Riskplaza-audit+ certificaat voldoende borging voor afnemers dat alle door Zeelandia geleverde producten veilig zijn. Dit geeft een groot voordeel, want voor afnemers van een Riskplaza-audit+ gecertificeerd bedrijf kan de in Nederland wettelijk verplichte inkoopverificatie met betrekking tot voedselveiligheid van grondstoffen komen te vervallen.

 

Tijdens de jaarlijkse Riskplaza-audit+ toont Zeelandia aan dat de beheersing van alle (gereguleerde) relevante voedselveiligheidsgevaren uit de Riskplaza voedselveiligheidsdatabank volledig én aantoonbaar is.

 Riskplaza-audit + certificaat als PDF downloaden.

Onze certificaten