Kwaliteit en wetgeving Kwaliteit en wetgeving

Warenwetbesluit
Meel
en
brood

Warenwetbesluit Meel en brood.

Met het grote aantal verschillende broden in de schappen van de bakkerswinkel is wel duidelijk: bij Nederlandse bakkers is veel te kiezen. Een enorme luxe voor de consument, en daarmee neemt ook de vraag naar goede en eenduidige informatie over bijvoorbeeld de ingrediënten toe. Om hieraan tegemoet te komen is Warenwetbesluit Meel en brood in 2020 gewijzigd Omdat er een overgangstermijn was van 2 jaar, betekent dit dat broden sinds 1 juli 2022 aan de nieuwe wetgeving moeten voldoen. 

Na publicatie van de wijzigingen heeft Zeelandia het broodassortiment hierop aangepast. Wijzigingen zijn clustergewijs doorgevoerd en steeds uitgebreid gecommuniceerd. Op deze manier bleef het behapbaar voor onze bakkers en konden we er samen voor zorgen dat onze assortimenten ruim voor 1 juli 2022 aansluiten bij de nieuwe regels.

Zeelandia heeft een speciale website waarin je alle belangrijke informatie uit het warenwetbesluit kunt vinden. In combinatie met de informatie op onze etiketten en het productinformatieblad kunnen we er samen voor zorgen dat de juiste warenwettelijke aanduiding wordt gebruikt!

Naar de website

    Voor vragen hierover kun je altijd terecht bij onze afdeling productinformatie via productinformatie@zeelandia.nl

    Warenwetbesluit Meel en brood