Nieuws

Verklaring inzake Ethyleenoxide in conventioneel sesamzaad

Voor wie het betreft

Zeelandia H.J. Doeleman is op de hoogte van de vele meldingen die momenteel gerapporteerd worden over de niet-toegestane stof ethyleenoxide (ETO) gevonden in sesamzaad afkomstig uit India.

 

ETO is een stof die gebruikt wordt bij de productie van verschillende chemicaliën. Het wordt ook wel gebruikt als ontsmettingsmiddel in bepaalde landbouwproducten en als sterilisatiemiddel voor medische apparatuur en hulpmiddelen. Helaas is chronische blootstelling aan ETO in verband gebracht met zowel mutagene als neurotoxische effecten en daarom is het een stof die niet in voedsel/voedseladditieven is toegestaan in de Europese Unie. Zoals bepaald door EU Verordening (EG) nr. 396/2005 [zoals gewijzigd], is er een maximumresidugehalte (MRL) vastgesteld voor ETO in sesamzaad van 0.05 mg/kg. Naast een MRL voor sesamzaad zijn er ook MRL’s vastgesteld voor ETO in diverse andere ingrediënten/producten.

 

Al het door Zeelandia H.J. Doeleman geleverde, bewerkte en momenteel in gebruik zijnde conventionele sesamzaad is afkomstig uit andere landen dan India en van andere leveranciers dan de specifiek genoemde partijen door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).

 

Hoewel er op dit moment geen meldingen gerapporteerd zijn van ETO in andere ingrediënten dan sesamzaad en/of uit andere landen dan India, staat Zeelandia H.J. Doeleman in nauw- en actief contact met alle leveranciers van met name kruiden, specerijen, zaden en pitten om het mogelijke risico van ETO in andere ingrediënten te verifiëren.

 

Uiteraard zal ons HACCP-team verdere stappen en onderzoeken van de NVWA naar ETO in sesamzaad, maar ook in andere ingrediënten, nauwlettend volgen. Indien hier aanleiding toe is zal Zeelandia H.J. Doeleman je zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van nieuwe en relevante ontwikkelingen.

 

Concluderend heeft Zeelandia H.J. Doeleman op dit moment geen enkele aanwijzing dat conventioneel sesamzaad en/of ander ingrediënten in gebruik bij Zeelandia H.J. Doeleman besmet zouden kunnen zijn met ETO. Als zodanig voert Zeelandia H.J. Doeleman momenteel geen extra analyses uit voor ETO in haar ingrediënten.

 

Zierikzee, 27 November 2020

Verklaring inzake Ethyleenoxide in conventioneel sesamzaad