Actueel Actueel

Succesvolle
jaarlijkse
Riskplaza-audit

Trots.

Op maandag 27 september en dinsdag 28 september 2021 heeft de jaarlijkse Riskplaza-audit+ plaatsgevonden, uitgevoerd door Lloyd’s. Sinds de start van Riskplaza in 2008 is Zeelandia hierbij aangesloten. Zeelandia werd dit jaar voor de 14e keer ge-audit.

De audit is zeer succesvol verlopen. Er is geen enkele tekortkoming geschreven! De auditor benadrukte tijdens de afsluiting van de audit dat Zeelandia een goed doordacht- en professioneel systeem heeft opgezet om Riskplaza vorm te geven en te onderhouden. Er is ook benoemd dat er veel kennis in huis is betreffende alle grondstofgevaren. En daar zijn we maar wat trots op!
Voor jou als bakker betekent dit een veilig gevoel. Eventuele voedselveiligheidsgevaren van onze grondstoffen zijn aantoonbaar geborgd en Zeelandia voldoet daarmee aan de wettelijke vereisten.

Zeelandia heeft in 2019 het Riskplaza-certificaat behaald met een geldigheidsduur van 3 jaar. Deze audit was de jaarlijkse toetsing.

Klik hier voor het certificaat.

Succesvolle jaarlijkse Riskplaza-audit